VAVČERJI – do 60% nepovratnih sredstev, zgornja meja za vavčer do 10.000 EUR.