TIBITO

Urejanje kreditov

V podjetju Tibito d.o.o. posredujemo pri pridobitvi finančnih redstev preko bank. Podjetjem in fizičnim strankam pomagamo pridobiti namenske in nenamenske kredite in ostale oblike financiranja. Za svoje stranke se vedno znova potrudimo za pridobitev kreditov in upoštevamo njihove želje ter potrebe po financiranju.

TIBITO

Poslovno in finančno svetovanje

Strankam ponujamo poslovno in finančno svetovanja v vseh razvojnih fazah podjetja.  Poslovno in finančno svetovanje je zelo individualno področje, zato se osredotočamo na potrebe in želje podjetij. Naša glavna skrb je s strokovnim svetovanjem omogočiti optimalno poslovanje podjetja in ponuditi čim kakovostnejše ter zadovoljivo rešitev poslovnih situacij.

TIBITO

Priprava razpisne dokumentacije

V podjetju Tibito d.o.o. vam pripravimo celotno projektno dokumentacijo, kjer z vašimi vsebinskimi usmeritvami uredimo prijavo, skladno z razvojnim načrtom ter poskrbimo za pravočasno oddajo popolne dokumentacije na razpisan prijavni rok.

V podjetju imamo zaposlene strokovnjake z večletnimi izkušnjami pri pripravi razpisne dokumentacije, s številnimi referencami ter poslovnimi praksami pa zadovoljimo še tako zahtevnega naročnika naših storitev.

TIBITO

Ne/povratna sredstva

V podjetju Tibito d.o.o. imamo bogate izkušnje tudi s pripravo projektov za nepovratna sredstva. Te izkušnje smo oplemenitili z odličnim poznavanjem potreb podjetnikov, zato vam lahko pomagamo pri oblikovanju projektne ideje, iskanju ustreznih razpisov, prilagajanju razvojnih idej in pri pripravi projektne dokumentacije.

Po svetovanju glede primernega razpisa in uskladitvi vaše ideje z razpisom pripravimo dogovor o pripravi projektne prijave, kjer določimo medsebojne obveznosti in časovni ter finančni okvir. V sodelovanju z vami pripravimo prijavnico, finančni načrt in vse druge obrazce, ki so del razpisne dokumentacije, ter oddamo prijavo.

100
+

LET OBSTOJA

900
+

uspešnost pri
črpanju sredstev V %

5000
+

Zadovoljnih partnerjev

10000
+

Odobrenih projektov v 10 letih

600
+

MILJONOV uspešno počrpanih sredstev

NAŠE POSLANSTVO JE, DA VAM POMAGAMO

Kaj menijo zadovoljne stranke