TIBITO

Nepovratna sredstva

V podjetju Tibito d.o.o. imamo bogate izkušnje s prijavo projektov za pridobitev nepovratnih sredstev. Vse od leta 2011 smo pridobivali znanje in izkušnje, tako da imamo kar nekaj referenc in kompetenc na področju pridobivanja nepovratnih sredstev. Do sedaj smo pripravljali dokumentacijo za več kot 50 različnih javnih razpisov za nepovratna sredstva. 

Predno se naredi prijava na razpis, vas obveščamo glede razpisov in seznanimo kateri razpis bi bil za vas primeren.

Pomagamo vam pri oblikovanju projektne ideje in prilagajanju razvojnih idej. 

 

Vodimo vas skozi celoten postopek:

  1. Obveščanje o javnih razpisih.
  2. Izbira ustreznega javnega razpisa.
  3. Priprava dokumentacije in nekaterih prilog.
  4. Oddaja dokumentacije.
  5. Pomoč pri financiranju projekta, pripravi zahtevkov in poročanju. 
TIBITO

Povratna sredstva

V podjetju Tibito d.o.o. imamo prav tako bogate izkušnje  s pripravo razpisne dokumentacije za povratna sredstva (ugodni krediti z nizko obrestno mero). Tudi na področju pridobivanja povratnih sredstev imamo veliko referenc in kompetenc. Podjetja in kmetije prijavljamo na vse možne javne razpise za pridobitev povratnih sredstev.  Pomagamo pri iskanju ustreznih razpisov, pripravi projektne dokumentacije in iskanju ustrezne banke, če je potrebno. 

Po svetovanju glede primernega razpisa, določimo finančni in časovni okvir.  V sodelovanju z vami pripravimo vlogo oziroma prijavnico, poslovni in finančni načrt ter vse druge obrazce, ki so del razpisne dokumentacije, da se razpisna dokumentacija lahko odda. Nudimo tudo pomoč pri poročaju. 

TIBITO

Priprava razpisne dokumentacije

V podjetju Tibito d.o.o. vam pripravimo celotno projektno dokumentacijo, kjer z vašimi vsebinskimi usmeritvami uredimo prijavo, skladno z razvojnim načrtom ter poskrbimo za pravočasno oddajo popolne dokumentacije na razpisan prijavni rok.

V podjetju imamo zaposlene strokovnjake z večletnimi izkušnjami pri pripravi razpisne dokumentacije, s številnimi referencami ter poslovnimi praksami pa zadovoljimo še tako zahtevnega naročnika naših storitev.

TIBITO

Poslovno in finančno svetovanje

Strankam ponujamo poslovno in finančno svetovanja v vseh razvojnih fazah podjetja.  Poslovno in finančno svetovanje je zelo individualno področje, zato se osredotočamo na potrebe in želje podjetij. Naša glavna skrb je s strokovnim svetovanjem omogočiti optimalno poslovanje podjetja in ponuditi čim kakovostnejše ter zadovoljivo rešitev poslovnih situacij.

TIBITO

Urejanje kreditov

V podjetju Tibito d.o.o. posredujemo pri pridobitvi finančnih redstev preko bank. Podjetjem in fizičnim strankam pomagamo pridobiti namenske in nenamenske kredite in ostale oblike financiranja. Za svoje stranke se vedno znova potrudimo za pridobitev kreditov in upoštevamo njihove želje ter potrebe po financiranju.

TIBITO

Raziskava tržišča

V podjetju Tibito d.o.o. naredimo tudi raziskavo tržišča. Izdelava tržne raziskave predvideva sistematično zbiranje, obdelavo ter analizo podatkov o tržnih značilnostih. Tržna analiza nima predpisanih vsebin, temveč se pripravlja individualno glede na želje in potrebe naročnika.

100
+

LET OBSTOJA

900
+

uspešnost pri
črpanju sredstev V %

5000
+

Zadovoljnih partnerjev

10000
+

Odobrenih projektov v 10 letih

1000
+

MILJONOV uspešno počrpanih sredstev

NAŠE POSLANSTVO JE, DA VAM POMAGAMO

Kaj menijo zadovoljne stranke