RAZPIS P1 PLUS 2022 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO BRESTNE MERE