RAZPIS – DODELITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE NAPRAV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZRABO SONČNE ENERGIJE.