Ocenjevanje škode v gospodarstvu zaradi posledic jesenskih močnih neurij s plazovi in poplavami