AGRO Pf – KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO – PREMOSTITVENO FINANCIRANJE ZA ODOBRENE PROJEKTE