RAZPISI SID – DODATNA SREDSTVA

Na voljo je novih 85,5 milijona evrov posojil SID banke

Podjetjem so preko sklada skladov SID banke na voljo sveža povratna sredstva za posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije, mikrokredite in portfeljske garancije za mala in srednje velika podjetja ter za posojila za investicije na področju urbanega razvoja.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je ob tem dejal, da je ministrstvo v iztekajočem se finančnem obdobju, v katerem črpamo sredstva EU, gospodarstvu dalo na voljo skoraj 300 milijonov evropskih povratnih sredstev. “Še najmanj pol toliko smo morali prispevati iz nacionalnih sredstev, a so te zagotovili izključno finančni posredniki iz zasebnih virov – torej iz državnega proračuna ni šel niti en sam evro,” je poudaril minister.  “Njihova prednost je multiplikativni učinek, saj se sredstva po vračilu s strani podjetij lahko ponovno ponudijo drugim podjetjem. Zahteva EU je sicer, da se to naredi vsaj enkrat, na ministrstvu pa ocenjujemo, da bo vrnjena sredstva mogoče ponovno dodeliti vsaj še dvakrat,” pravi minister Han in napoveduje: “Glede na dobre rezultate in pozitivne izkušnje na ministrstvu načrtujemo uporabo povratnih sredstev za potrebe gospodarstva tudi v finančnem obdobju 2021-2027, ko bodo ta namenjena predvsem spodbujanju prehoda v zeleno, digitalno in krožno gospodarstvo, semenski podpori za hitrejšo rast podjetij in hitrorastoča podjetja ter izvedbi pilotnih demo projektov na področju raziskav, razvoja in inovacij.”

Glede dodatnih informacij, preverbe in prijave smo vam na voljo. 

 

Pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu .