Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES

Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES

Finančni produkt je namenjen projektom na področju obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva.

Upravičenci so gospodarske družbe, s.p.-ji in zadruge.  (Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 01.01.2020)

Višina posojila od min: 50.000 € do max: 1,5 mio €.

Vlogo se lahko odda od 28. 11. 2022 do 28. 2. 2023 oz. do porabe sredstev.

Posojilni pogoji

 • Fiksna OM:  od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,98 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta

Sofinanciranje Sklada je do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV

Ročnost : minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe z možnostjo moratorija in možnostjo predčasnega poplačila.

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost
 • Digitalizacija poslovanja
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2022 naprej so:

  • Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
  • Nova ali rabljena oprema in delovni stroji (novejši od 1.1.2018)
  • Neopredmetena sredstva
  • Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta

Za več podatkov nas pokličite 030-315 421 ali posredujte mail info@tibito.eu.