POMOČ GOSPODARSTVU ZARADI VISOKIH CEN ENERGENTOV

Država bo podjetjem pomagala s sofinanciranjem 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina.

 

Ta ukrep, ki gospodarstvu prinaša 40 milijonov evrov pomoči, je le eden prvih ukrepov. Slednja spremlja razmere na trgu in bo ob zaostrovanju nadaljevala z ukrepanjem.

Ukrep bo izvajala Javna agencija SPIRIT Slovenija, nadzor pa poleg nje še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kdo se lahko prijavi na razpis

 

  • gospodarske družbe,
  • samostojni podjetniki,
  • zadruge, vključujoč s področja kmetijstva in ribištva,
  • registrirani do 1. decembra 2021.

 

Temeljni cilj je ohranitev konkurenčnosti, zaposlenosti in razvojne sposobnosti slovenskega gospodarstva.

 

 

Do državne pomoči niso upravičena tista podjetja,

  • ki so upravičena do regulirane cene zemeljskega plina oziroma električne energije po drugih uredbah ali
  • pa so vključila dvig stroškov električne energije in zemeljskega plina v ceno svojih proizvodov oziroma storitev.

 

Država bo podjetjem pomagala s sofinanciranjem 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plinav letu 2022 nad dvakratnikom dviga cen teh dveh energentov v letu 2021, izračun upravičenih stroškov se nanaša na obdobje med 1. junijem in 31. decembrom 2022.

 

 

Predlog zakona predvideva tri vrste pomoči za gospodarstvo

  • prva je enostavna pomoč,
  • druga je posebna pomoč
  • tretja pomoč pa je namenjena energetsko intenzivnim podjetjem, kjer bo znesek pomoči prav tako omejen z 2.000.000 evrov.

 

Pri upravičencih s področja primarne kmetijske pridelave in ribištva, ki so organizirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, lahko višina pomoči znaša največ 62.000 evrov  na podjetje za področje kmetijstva in 75.000 evrov na podjetje za področje ribištva.

 

 

 

 

Oddaja vloge

 

Vloge s podatki o stroških električne energije in zemeljskega plina za leto 2021 in za celotno obdobje junij do december 2022 bodo morala podjetja oddati v elektronsko aplikacijo Javne agencije SPIRIT Slovenija od 1. do 15. novembra 2022.

 

Podatki za junij do september 2022 bodo temeljili na dejanskih računih, podatki za oktober do december 2022 pa bodo ocenjeni.

 

Sledilo bo izplačilo prve tranše – torej za stroške, ki se nanašajo na obdobje med junijem in septembrom 2022 –  pričakuje do 31. decembra 2022.

 

Za stroške, ki bodo nastali med oktobrom in decembrom 2022, pa bo nakazalo do 15. marca 2022 na osnovi dejanskih podatkov, ki jih bodo podjetja oddala do 31. januarja 2023.

 

Vlada Republike Slovenije bo zagotovila 20 milijonov evrov za izplačila do konca decembra in 20 milijonov evrov za plačila marca 2023.

 

 

Za več podatkov nas pokličite 030-315 421 ali posredujte mail info@tibito.eu.